Docenten Opleiding

DOCENTENOPLEIDING MASTERING LIFE AND WORK OR BUSINESS

Geniet je ervan jezelf in je werk, relatie en sociale leven steeds weer uit te dagen. Is het je doel om steeds beter te worden en je verder te professionaliseren? Heb je er zin in om dit door te geven aan mensen, dan is de Docentenopleiding Mastering youre Life & Work or Business voor jou wellicht een goede keuze.

Je start met de opleiding Mastering your Life & Work or Business, tijdens de opleiding is er een aparte zijstroom voor het Docentschap Mastering your Life & Work or Business. In de opleiding verwerf je de competenties die nodig zijn om als startend docent aan de slag te gaan. Na succesvolle afronding beschik je over kennis, inzicht, tools, vaardigheden en attituden die je in staat stellen als docent te kunnen functioneren. Daarnaast leer je hoe jij je taakuitvoering kritisch kunt evalueren en vernieuwen. Ondernemersvaardigheden en netwerken maken deel uit van de opleiding. 

Beroepsperspectief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Na het behalen van je  diploma ben je opgeleid om als zelfstandig ondernemer de opleiding Mastering your Life & Work or Business in de markt aan te bieden. Daarnaast gaan bedrijven en organisaties steeds meer investeren een horizontale organisatiestructuur en verzelfstandiging van de werknemers. Opleiding in het perfectioneren van de onderlinge relaties en de bewustwording van de afhankelijkheid van elkaar, is hierin van doorslaggevend belang. Dit omdat de score van het optimaliseren van systemen en processen dan veel  effectiever verloopt. De opleiding biedt jou de ideale kans om in jou bedrijf of organisatie hierin een belangrijke speler te zijn. Bedrijven hechten veel waarde aan persoonlijke ontwikkeling en professionalisering. Je inzetbaarheid en carrièrekansen krijgen veel meer lading.

Hoe lang duurt de opleiding?
De opleiding duurt 1 jaar.

Wat kost de opleiding?
De opleiding Docent Mastering your Life & Work or Business kost bij betaling ineens € 5000,-
Bij gespreide betaling kost de opleiding € 5500-,- ( voor aanvang van de opleiding 1e betaling van € 1900,- en daarna 12 maandelijkse betalingen van € 300,-) het NMA berekend geen B.T.W. zij is door de overheid als gecertificeerd opleidingsinstituut hiervan vrijgesteld)

Waar, wanneer?
Locatie: N.M.A. Hogedijk 96 8464 NZ Sint Johannesga   Start: januari 2020

Belastingdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Lees meer hierover op deze site onder fiscale voordelen.