Bedrijven

MAKE IT SMART, KEEP IT SIMPLE

De opleiding MASTERING LIFE AND WORK OR BUSINESS brengt in het gezin en organisatie mensen dichter bij elkaar. Er ontstaat een nieuwe realiteit door persoonlijke en professionele ontwikkeling  waardoor alles meer logisch is en het makkelijker beter gaat. In de diverse aan deze opleiding gerelateerde Powerloads kun je ervaren  wat voor jou en je organisatie het verschil maakt.

In een gezonde onderneming biedt iedereen een dienst of product die toegevoegde waarde heeft voor het bedrijf richting klant. De interne focus van het bedrijf of organisatie richt zich dan ook op de toegevoegde waarde van deze stakeholders. 

Wanneer in een organisatie wordt vergeten voldoende te investeren in het perfectioneren van de onderlinge relaties en de bewustwording van de afhankelijkheid van elkaar, zal de score van het optimaliseren van systemen en processen dan vaak teleurstellend zijn.                                                                                                                 

INVESTEER IN MENSEN DIE INVESTEREN IN JOUW BEDRIJF OF ORGANISATIE, INVESTEER IN DE:

  OPLEIDING MASTERING  LIFE  AND WORK OR BUSINESS

De pilot voor deze nieuwe opleiding heeft inmiddels plaats gevonden bij Woningcorporatie Accolade,  directeur-bestuurder Rein Swart sprak lovende woorden: Bareld Woudstra leidt op op een wijze die welkom heet, confronteert vanuit diepe betrokkenheid en geloof , geeft aan eigen mogelijkheden, vertrouwen en daarmee groei.

Dhr. Rein Swart Directeur-bestuurder Woningcorporatie Accolade

De arbeidsmarkt is in onrust door krapte, flexibilisering, automatisering en een leven lang leren. Het werk zoals wij dat jarenlang kenden is flink aan het veranderen. De voortschrijdende technologie zal heel wat traditionele banen laten verdwijnen of omvormen. De behoefte van werknemers zal steeds normaler worden om hun carrière tijdens hun leven meerdere keren te vernieuwen aan de hand van levensomstandigheden en doelstellingen. Het gevaar bestaat dat de veranderingen aan zowel de organisatie als de werknemer voorbij raast voordat ze vast kunnen klampen. De grenzen tussen werk en privé vervagen steeds meer, waardoor er voor de werknemers burnout uitval of burnout gerelateerde prestatievermindering op de loer ligt. De opleiding Mastering your Life & Work or Business is een investering in de Change-Fitness van de werknemer die de organisatie ook ten goede komt. Het betreft een Upgrade in vele dimensies in werk en privé, dit maakt de werknemers ook een meer gelijkwaardige gesprekspartner m.b.t. missie, visie en strategie. Ze worden toppers in hun professie met ambitie, drive, capaciteiten en zelfkennis, ze zijn onmisbaar voor een wendbare organisatie. De lesstof wordt op een zeer toegankelijke manier middels omgekeerd leren gedoceerd. Bareld Woudstra legt met gebruikmaking van sheets de lesstof uit, waarna je zelf in actie komt  om het geleerde te oefenen, de sheets worden je aan het eind van de dag of avond gemaild. De theorie ontvang  je binnen 7 dagen per mail en is geschreven vanuit de actualiteit van de opleidingsdag of -avond met linken naar de perceptie van de groep. Voor deze werkwijze is gekozen, omdat het dan beter beklijft. De opleiding is voor iedereen die de Opleiding Mastering your Life & Work or Business denkt nodig te hebben. Een vooropleiding is geen vereiste. De lesstof is op H.B.O. niveau. De eindopdracht is het maken van je eigen Outcome-model,  daarna ontvang jij je diploma Mastering Life & Work or Business.

Als je in aanmerking wil komen voor vrijstelling in een bepaalt onderdeel van de Opleiding Mastering Life & Work or Business moet je dit vooraf aanvragen bij het N.M.A. Je zult in de meeste gevallen het advies krijgen de opleiding volledig te volgen omdat de kans bestaat je essenties mist in de samenhang van het programma, wat het functioneren in de groep kan belemmeren.

De studiebelasting is ongeveer 3 uur per week. Je hoeft verder niets aan te schaffen, alle studiemateriaal Theorie en sheets wordt je digitaal en kosteloos aangeboden. Mocht je boeken willen aanschaffen die op de literatuurlijst voorkomen is dit je voor eigen rekening.

Link :Voor meer info Opleiding Mastering your Life & Work or Business

PROEF DE IMPACT VAN DE POWERLOADS                                         

In de 1 daagse Powerloads beleef je per Powerload de effecten van enkele onderdelen uit de opleiding Mastering your Life & Work or Business die linken met het thema van de Powerload. De onderdelen zijn weergegeven in de Balance and Powergids. Je motivatie om deel te nemen kan zijn dat je in één bepaalt onderdeel input nodig hebt of dat je door deel te nemen aan een Powerload wil proeven of de Opleiding Mastering your Life & Work or Business voor jou de juiste keuze is. Één ding is zeker je laadt power in ruimere inzichten, kennis, technieken, vaardigheden, maar vooral beleving en bezieling. Dat voel je, het drijft je motivatie tot betere prestatie en meer plezier. Aan het einde van de Powerload ontvang je een deelnemers-certificaat.                    

Spirit, missie en beliefs

In deze Powerload werkt je aan de bewustwording van je  persoonlijke hogere werkelijkheid. Om meer voldoening uit je leven te halen zal jij je beter moeten afstemmen op je hart (je zielsverlangen, je Spirit) die verbonden is met de universele wetten. Je acteert dan op een hoger level (frequentie) om samen met andere mensen ook spirituele wezens je doelen te bereiken. 

 

Waarden, normen, drijfveren en mijn verhaal. 

Ben jij je bewust van jouw drijfveren die de basis vormen voor jouw normen en waarden? Deze drijfveren bepalen in je relatie, werk en je ontwikkeling je motivatie, houding, voorkeuren en gedrag. Hoe meer van je drijfveren terug te vinden zijn in de verschillende aspecten van je leven, hoe beter jij je voelt en functioneert. In deze Powerload word jij je bewust van jouw drijfveren, wat maakt dat je acties in je leven en je verhaal beter kloppen.

Wie ben ik, wat wil ik?

Wie ben ik echt?  Wat vind ik erg belangrijk in mijn leven?  De beleving is dit nu alles en waar doe ik het voor? Leeft sterk in onze samenleving. Loopbaan en levensvragen houden mensen bezig, terwijl zij vaak het scherpe beeld  over authenticiteit en zingevingsvraagstukken  missen. De hunkering naar voldoening en een beter leven, leeft breed. In de Powerload  wordt je uitgedaagd kritische vragen aan jezelf te stellen en aan de slag te gaan met de antwoorden en het elkaar geven van praktische tips.

Waar sta je en waar wil je naar toe

Heb je het gevoel niet op de goede plek te zitten of loopt het in je relatie niet zoals je wil. Veelal zul je over bepaalde delen van je leven tevreden zijn en andere delen niet of je mist gewoon het goede gevoel. Als je daar zicht op krijgt kun je aan aan de slag met veranderen en verbeteren. In deze Powerload krijg je een helder beeld wat je moet doen en wat je nog moet bijleren ook wie je kan helpen en hoe je het aanpakt.

Mijn brein en master of the inner voice

Kennis over je brainvoorkeuren geeft je meer inzicht in waar je talenten liggen en wat makkelijker of juist moeilijker voor je is. Waar je energie van krijgt of wat je energie kost. Ook geeft het je een beter beeld over anderen. Vanuit deze ervaring is de overgang naar de conditionering van je innerlijke stem logischer. Omgaan met negatieve zelfbespreking, vragen stellen, suggesties planten die je steunen op identiteitsniveau. Je leert in deze Powerload je mind in je voordeel te laten werken.

(Energetische) communicatie en jouw droom, mijn droom

Energetische communicatie is onze primaire communicatiemethode. Met ons intellect hebben wij een communicatiesysteem ontwikkeld voor spreken. Hoe verfijnd onze communicatie ook wordt, onze energie die de woorden voortbrengen heeft grote invloed op je. Helaas heeft een meerderheid van onze samenleving niet door hoe deze energie in ons  leven werkt. Dit maakt dat velen zich onbegrepen voelen en onzeker. Ze zijn in zekere mate losgekoppeld en afgesloten van hun emotionele lichaam. Het aanvoelen van de energie die elkaar drijft, voorkomt veel geruis en misverstanden en schept flow om jouw en mijn droom te matchen en te realiseren.

Samenwerken en de voortvarendheid door vertrouwen 

Vertrouwen is het besturingssysteem van elk intermenselijk contact. Ook al heb je s' werelds beste systemen en processen en het onderlingen vertrouwen mist, zal het resultaat vaak teleurstellend zijn. De output van een team of koppel dat op elkaar afgestemd is, zorgt voor een hogere kwaliteit, meer creativiteit, langere motivatie en grotere efficiëntie. Ook in een  huwelijk of relatie geldt: hoe sterker het onderlinge vertrouwen, hoe meer het volledige potentieel benut kan worden. In de Powerload leer je hoe je vertrouwen opbouwt.

Passie en influencing                                                 

In een huwelijk of relatie is passie een mix is van diepe genegenheid en verbondenheid. Passie kan een onderscheidende factor zijn in succes en falen in je werk, onderneming  en in je relatie. Ondernemers of werknemers die passie kunnen overbrengen zijn daarom overtuigender, gemotiveerder, hebben grotere sociale netwerken en meer sociaal kapitaal. Als gevolg daarvan hebben zij meer omzet en hogere winst of een beter loon. In een relatie geeft het meer rust en geluk. In de Powerload onderzoek jij je passie en leer je  de samenhang tussen passie en de skills van beïnvloeden.

MAKE THINGS HAPPEN!

Er zijn mensen die dingen zien gebeuren en mensen die zich afvragen wat er gebeurd. Om succesvol te zijn moet je een mens worden die dingen laat gebeuren. Je kunt niet zomaar doelen stellen met de hoop ze op een bepaald moment in je leven te bereiken. Je krijgt je doelen voor elkaar, als je een massief actieplan maakt en afwerkt. Deze aanpak bewaak je voortdurend en stel je bij waar nodig tot je slaagt. Deze Powerload brengt je in de modus van DOEN! 

Voor wie? : De opleiding is voor iedereen die de Powerload denkt nodig te hebben. Een vooropleiding is geen vereiste.

Niveau Powerloads: De lesstof wordt op een zeer toegankelijke manier middels omgekeerd leren gedoceerd, eerst doen, dan theorie. De lesstof is op H.B.O. niveau.

Locatie: New Move Academy Hogedijk 96 8464 NZ Sint Johannesga

Datum:  i.o.l.

Tijd:        10.00 u. - 17.00 u.

Kosten:  € 95,- (btw-vrij, de New Move Academy is door de overheid erkend als opleidingsinstituut voor kortdurend beroepsonderwijs en daarom vrijgesteld van b.t.w.)